Samen werken aan een sterk Brainport

BHI – Health4Growth

BHI – Health4Growth

Health4Growth wordt gevormd door Brainport Regio Eindhoven en tien andere Europese stedelijke regio’s. Ze hebben zich ten doel gesteld om de samenwerking tussen de belangrijkste spelers in de gezondheidssector (kenniscentra, bedrijfsleven en regionale overheden) te bevorderen. De elf partners willen zo ook meer valorisatie bewerkstelligen zodat de gezondheidszorg concreet verbeterd. Er worden oplossingen gezocht voor barrières in wet- en regelgeving, openbare aanbestedingen en ethische kwesties. Samen zoeken de partners naar oplossingen en nieuwe modellen om de samenwerking tussen kenniscentra, bedrijven en regionale overheden te optimaliseren.

Resultaten 2013

  • State of Play report
  • Verzameling van good practices
  • Thematische workshop over de financiële ‘Valley of Death’ en een georganiseerde good practice visit aan Cooperatie Slimmer Leven 2020 in Eindhoven
  • Midterm event georganiseerd in Turijn (Italië).
  • Masterclass georganiseerd in Coimbra (Portugal)

Doelstellingen 2014

  • Opstellen van een uitvoeringsplan over het succesvol overplaatsen en implementeren van good practices uit overige Europese regio’s naar Brainport Regio Eindhoven (o.a. op het gebied van sociale innovatie en living labs).
  • Opstellen van beleidsaanbevelingen rondom de ontwikkeling van de regionale gezondheidssector.

Partners

Thomas More / City of Turnhout (Belgium), Municipality of Debrecen (Hungary), IPN Incubator (Portugal),
University of Debrecen (Hungary), City of Leuven (Belgium), CISE (Italy), Vidzeme Planning Region (Latvia), Maribor Development Agency (Slovenia), Province of Turin (Italy).

Contact

Projectleider: Anne Landstra
E. a.landstra@brainportdevelopment.nl
T. +31(0)651185243
W. http://health4growth.eu/


Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten