Samen werken aan een sterk Brainport

Automotive (net)works!

Automotive (net)works!

HTAS Automotive (net)Works! De automotive sector is dynamisch, innovatief en kennisintensief. Het aantal technici daalt en de eerste stappen richting  buitenland worden gezet. Automotive (net)Works! wil met bedrijfsleven, kennisinstituten en opleiders een aantal speerregio’s bezoeken voor samenwerkingmogelijkheden met universiteiten, hogescholen, campussen en clusterorganisaties om talent aan te trekken en kennis op te doen.

De kennisinstellingen en de bedrijven zien meer en meer een gebrek aan kwalitatief hoogwaardig personeel met een technische achtergrond in mechanica, ICT, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, etc. op MBO, HBO en WO(+) niveau. Het aantrekken en behouden van kwalitatief hoogstaande internationale studenten, researchers  en kenniswerkers behoort tot één van de effectieve oplossingen om het tekort tegen te gaan.

Activiteiten

Internationale netwerken opbouwen voor Nederland en de regio Zuidoost-Nederland, is de kern van Automotive (net)Works! In een gefaseerde aanpak worden tenminste twee speerregio’s bezocht en wordt tevens een inkomende missie georganiseerd. Onze regio wordt  vooral op technisch inhoudelijk niveau geprofileerd met het geven van gastcolleges om  daarmee de interesse te wekken bij die mensen met een passie voor automotive, zoals wij dat zelf hebben. Het uiteindelijke doel is met de deelnemers tenminste tien nieuwe studenten en tien internationale kenniswerkers naar Nederland te halen.

  • Uitgaande missie Barcelona: 1 t/m 4 oktober 2012
  • Uitgaande missie Birmingham: 4  t/m 7 november 2012.

Info

Projectleider: Wim Renders
E.  w.renders@brainportdevelopment.nl
T. 040-751 24 51

Meer informatie: www.automotivenl.com
Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten