Samen werken aan een sterk Brainport

Photon Delta

De Brainportregio is een unieke spot in Nederland en de rest van Europa als het gaat om het ontwerpen en maken van Photonic Integrated Chips (PICS). De bedrijvengroep (o.a. Smart Photonics,  Effect Photonics en VTEC), samen met  onderzoek- en kennisinstellingen (o.a. Cobra en JePPIX) en High tech machine bouwers (ASML,FEI, NTS-Group), zien kansen om op dit onderwerp meer starters en groeiers  te bewerkstelligen. Met name door de Integrated Photonics technologie meer te laten gebruiken in meer disciplines dan het nu  reeds succesvol wordt gebruikt. Het wordt momenteel volop toegepast in Telecom/Datacom en Health applicaties. Dit kan worden uitgebreid op toepassingsterreinen zoals Energie, Agri Food, Security, Water(bouw), Civiele bouw, High tech Machinebouw en   Logistiek (slimme infra, treinen, vliegtuigen). Aan de voorzijde van de keten kan de vraag naar PICS gestimuleerd worden. De andere zijde is de afhandeling  na het maken van PIC tot opname in diverse apparaten van telecom tot  slimme infra.

Resultaten 2015

  • In 2015 is een plan gemaakt voor een 4 jarig aanjaagprogramma mbt business krijgen op Geintegreerde Photonica.
  • Dit plan is ingediend bij OP-Zuid. Eind 2015 zijn de gelden definitief beschikbaar gesteld.
  • Er is een programmadirecteur voor dit aanjaagprogramma Photon Delta benoemd (start per 1 jan 2016).
  • Nog in 2015 zijn voorbereidingen getroffen om deze aanjaagactiviteiten te laten aanhaken op de opzet van een ‘Integrated Photonics Institute’ op de Tue. Dit instituut bundelt het onderzoek op dit onderwerp.

Doelstellingen 2016

  • Nadere bepaling waar de beste kansen liggen tot business groei. Onder meer in welke industriesectoren en in welke ketendelen: nieuwe vraag uit 12 industriesectoren, ontwerp, maken en assembly van PICS.
  • Acties irt tot het versterken van het Ecoysteem. Met een bijdrage van BPD op o.a. monitoren voortgang groei ecosysteem. Tevens betrokkenheid bij bevorderen van deelname van de lokaal aanwezige machine maak industrie. Zowel met betrekking tot het maken van machines voor de productie van PICS als toepassing van PICS in de eigen productielijnen.
  • Acties irt Netwerken. Met een bijdrage van BPD op o.a. nagaan van marktmogelijkheden bij verschillende industriesectoren.
  • Acties irt PR. Met een bijdrage van BPD op o.a. ontwikkelen en verspreiden van regioverhaal op dit onderwerp.
  • Acties irt Business ontwikkeling. Met een bijdrage van BPD op o.a. een makelaars- en marketeerfunctie.

Partners

TUe (incl. Cobra instituut, JeppiX, Innovation Lab), Smart Photonics, Effect Photonics, BOM, Berenschot en Genexis

Contact

Projectleider: Jan Roggeband
E. j.roggeband@brainportdevelopment.nl
T. +31 (0)6 34 73 85 45
W. www.brainportdevelopment.nl

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten