Processing campaign Meerdanhuisvesting (ID: 2)Processing feed Meer dan huisvesting - Brainport Development » Nieuws (ID: 3)No new posts Photon Delta - Brainport Development

Samen werken aan een sterk Brainport

Photon Delta

In Brainport Eindhoven vindt  de ontwikkeling plaats van diverse vooraanstaande technologieën. Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wordt al jaren gewerkt aan geïntegreerde fotonica. Specifiek worden microchips ontwikkeld die niet werken o.b.v. elektronen zoals nu het geval is, maar o.b.v. lichtsignalen. Deze chips zijn sneller en energiezuiniger en kunnen meer functies uitvoeren (zoals heel secuur meten). Brainport is een unieke spot in Nederland en Europa met betrekking tot het ontwerpen en maken en assembleren van Photonic Integrated Chips (PICS). De universiteit samen met de bedrijvengroep (o.a. Smart Photonics,  Effect Photonics) en  onderzoek- en kennisinstellingen (o.a. Cobra en JePPIX) en hightech bedrijven (o.a. Neways) zien kansen om op dit onderwerp meer business te bewerkstelligen. Het gaat dan o.a. om het versterken van bedrijven in de ontwikkelketen van het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en assembleren van PICs o.b.v. het materiaal Indium Phosphide (InP). Daarnaast wordt gekeken naar afzetmarkten. De Telecom/Datacom heeft de technologie gedeeltelijk al omarmd, maar er zijn veel meer toepassingen in andere sectoren denkbaar: Health, Mobility, Energie, Agri Food, Security, Water(bouw), Civiele bouw en  Logistiek (slimme infra, treinen, vliegtuigen). Juist bij die bedrijven kan de vraag naar PICS gestimuleerd worden.

Resultaten 2016

  • In januari 2016 vond de kick-off plaats van het 4 jarig aanjaagproject binnen OP-ZUID: Photon Delta. TU/e is hiervan leadpartner en BOM, Brainport Development, High Tech Campus en een aantal bedrijven zijn partner.
  • Er is een Photon Delta office ingericht aan TU/e met Ewit Roos en Ton Backx als ‘trekkers’
  • Er is nadrukkelijk gezocht naar aanhaking bij nationale en internationale partijen om daarmee samen op te trekken om kennis te delen en op te schalen
  • 25 april opende het Institute for Photonic Integration, de kennismotor achter geïntegreerde fotonica op InP, aan de TU/e
  • er is gestart met de inrichting en organisatie van het Photon Delta Cooperative, een entiteit waarvan bedrijven lid worden om gebruik te kunnen maken van de kennis ontwikkeld aan TU/e

Doelstellingen 2017

  • Scherper zicht op de beste kansen voor het verkrijgen van de meeste banen bij een bepaald volume aan overheidsinvestering en kijken of hiermee business groei van hightech bedrijven mogelijk is. O.a. in welke industriesectoren, in welke ketendelen en obv welke chip-materialen is de markt van assembleren of machine maken het best te ontwikkelen (12 industriesectoren, ketenontwikkeling).
  • Acties irt tot het Ecoysteem: aanhaken van de lokaal aanwezige machine maak industrie en ambassadeur-bedrijven
  • Acties irt Lobby: de behoefte aan investeringen in kennis en keten-ontwikkeling uiten ( Nationale Actieagenda Brainport)
  • Acties irt PR: verspreiden van regioverhaal

Partners

TUe (incl. IPI, JeppiX, Innovation Lab), Smart Photonics, Effect Photonics, BOM, provincie Noord-Brabant, Berenschot

Contact

Jasmijn Rompa (j.rompa@brainportdevelopment.nl, +31 (0) 6 81 61 65 22)
Jan Roggeband ( j.roggeband@brainportdevelopment.nl, +31 (0)6 34 73 85 45)

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten