Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Vacatures en aanbestedingen

Vanwege het vertrek van een gewaardeerd collega zijn wij voor onze sector Strategie op zoek naar een ervaren:

Adviseur Strategie, full time

Als Adviseur Strategie ben je er inhoudelijk verantwoordelijk voor dat de strategische doelen en belangen van de Brainport regio gestructureerd en proactief worden ingebracht en meegewogen in beleidsvorming op provinciaal en nationaal niveau. Oogmerk is nu en in de toekomst optimaal gebruik te maken van regelgeving, beleid en financieringsmogelijkheden voor het economisch versterken van de Brainport regio. Het strategisch adviseren over en het regionaal en (inter)nationaal uitdragen van de toekomststrategie van de Brainport regio is een belangrijk onderdeel van de job.

Voor meer info en alle details, zie link PDF.
Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten