Samen werken aan een sterk Brainport

Stichting Brainport

Stichting Brainport is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van Brainport Development en benoemt de Raad van Commissarissen.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Brainport
Samenstelling van de Raad van Commissarissen van Brainport Development

Waarom Stichting Brainport?

Het uiteindelijke doel is Brainport met een internationaal gevestigde naam en positie op het gebied van hightech en innovatie. Dit is niet zomaar een ambitie, maar noodzaak. Om concurrerende regio’s in Europa voor te blijven en zo het succes van Brainport te continueren. Want Brainport is van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie. Naast Rotterdam Seaport en Amsterdam Airport is Brainport een van de drie pijlers van de Nederlandse economie. Leidraad voor de stichting was tot voor kort het strategische programma ‘Navigator 2013, Lissabon voorbij!’ dat zij in 2005 heeft opgesteld. Op basis van dit programma is in 2011 Brainport 2020: Visie, strategieën en uitvoering opgeleverd, de nieuwe koers voor Zuidoost-Nederland, die voortborduurt op de Navigator.

Navigator 2013, Lissabon voorbij!

De Brainport Navigator was het kompas tot aan het jaar 2013. Ondertitel ‘Lissabon voorbij!’ drukt de ambitie uit om het nóg beter te doen dan volgens de ‘Barcelona-norm’ die de Europese Commissie opstelde in Lissabon: investeer als Europees land tenminste 3% van het Bruto Nationaal Product in R&D (Research & Development). Met een score van 8% voldoet Brainport daar op regionaal niveau ruimschoots aan. Dat levert positieve aandacht op vanuit Den Haag en Brussel; in 2010 heeft het Kabinet Stichting Brainport de opdracht gegeven de samenhangende integrale visie Brainport 2020 te ontwikkelen. Het kabinet heeft hiermee het belang van Brainport voor de nationale economie herbevestigd.

Brainport 2020

Brainport 2020 geeft de koers aan en benoemt en belegt concrete acties om Zuidoost-Nederland door te ontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat. Dat gebeurt met aandacht voor de grensoverschrijdende verbindingen naar met name Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. Brainport 2020 is een integraal programma dat de noodzakelijke  acties benoemt op het gebied van: arbeidsmarkt (People), Research & Development / Design (Technology), bedrijvigheid (Business) en omgevingskwaliteit en infrastructuur (Basics). Stichting Brainport stimuleert het ontwikkelen van projecten binnen deze vier domeinen.

Klik voor meer informatie over Brainport 2020 op het logo:

Invloed op nationale politiek

Stichting Brainport en haar partners uit de regio brengen Brainport Regio Eindhoven als één van de Europese topregio’s voor innovatie en kenniseconomie actief onder de aandacht van de nationale politiek. Daarbij staat de boodschap centraal dat, om de slagkracht van Nederland op gebied van economie, innovatie en duurzaamheid te vergroten, uitdrukkelijk aandacht dient te worden geschonken aan de technologische industrie en Brainport Regio Eindhoven. Specifiek vraagt Stichting Brainport aandacht voor de volgende acht punten:

  • Pak problemen en uitdagingen aan op het meest optimale schaalniveau
  • Stimuleer bèta techniek en ondernemerschap in het onderwijs
  • Bied buitenlandse kenniswerkers een warm welkom
  • Creëer experimenteerruimte in regio’s voor slimme flexibilisering van de arbeidsmarkt
  • Versterk het open innovatie ecosysteem
  • Kies voor technologische vernieuwing als antwoord op maatschappelijke vraagstukken
  • Zet in op een gericht en proactief export- en acquisitiebeleid
  • Investeer in de internationale bereikbaarheid en omgevingskwaliteit van Brainport Regio Eindhoven

Deze punten zijn onder meer door middel van een brief onder de aandacht gebracht van de programmacommissies van de politieke partijen.

 

 

 
Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten