Samen werken aan een sterk Brainport

Strategie en Monitoring

De sector strategie heeft als kerntaken strategie, public affairs en monitoring. Daarnaast vallen ook de internationale activiteiten van Brainport Development onder deze sector.

Strategie

Het formuleren, beargumenteren en actualiseren van strategische keuzen voor de koers van Brainport (Brainport 2020) en het projectenportfolio van Brainport Development. Het meten van de ontwikkeling in Brainport Regio Eindhoven en deze vergelijken met de ontwikkelingen in concurrerende regio’s zijn hierbij van groot belang.

Public Affairs

In nauwe samenwerking met partners het economisch belang van Brainport Regio Eindhoven onder de aandacht brengen van stakeholders in de provincie, Den Haag en Brussel. Binnen de regio worden intensieve contacten onderhouden met alle relevante partijen zodat gezamenlijke doelstellingen worden nagestreefd.

Monitoring

Het onderbouwen van ontwikkelingen en resultaten op het niveau van de regio en de projecten. De doelstellingen van de strategie van de regio (Brainport 2020) en van de afzonderlijke projecten worden in kwalitatieve en kwantitatieve zin onderbouwd en vergeleken met concurrende regio’s.

Internationaal

Brainport Development streeft naar langdurige duurzame internationale samenwerking met relevante partijen. Internationale activiteiten zijn: deelname aan internationale samenwerkingsprojecten en subsidieprogramma’s, Public Affairs en promotie van Brainport.
Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten