Samen werken aan een sterk Brainport

Marketing & Communicatie

De sector Marketing & Communicatie positioneert Brainport Regio Eindhoven regionaal, nationaal en internationaal. Zij vergroot de bekendheid van Brainport Regio Eindhoven en het belang dat de regio heeft voor met name de Nederlandse economie. De sector verzorgt de regiocommunicatie, de communicatie over projecten en programma’s en de communicatie over de eigen organisatie (Brainport Development).

Regiobranding

Brainport Development wil zo veel mogelijk bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport laten participeren in en meewerken aan het positioneren van Brainport als top technologie regio. O.a. door per speerpuntsector de gezamenlijke marketing- en communicatie-activiteiten te realiseren. Als onderdeel van de regiobranding en de internationale regio marketing is de Brainport webportal www.brainport.nl gelanceerd. De portal zal de regiopartijen een podium bieden en zo de Brainport branding versterken. Daarnaast heeft Brainport Development samen met partners uit de regio een beeldmerk voor de Brainport regio ontwikkeld. Dit beeldmerk kunnen alle Brainport relaties gebruiken in hun eigen communicatiestrategie. Ook aan co-advertising wordt gewerkt.

Communicatie over projecten en programma’s

Brainport Development verzorgt de communicatie van de programma’s waar de organisatie het programmamanagement over voert: TOA Werken in Brainport, Brainport International Community (BIC) en Brainport Health Innovation. Daarnaast verzorgt zij de communicatie voor de projecten waar de organisatie de kartrekker van is (zie bij projecten).Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten