Samen werken aan een sterk Brainport

Sector Bedrijvencentra

Regionale bedrijvencentra

De sector bedrijvencentra is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van vier bedrijvencentra van Brainport Development. Deze centra bieden kleinschalige bedrijven kwalitatief goede en representatieve huisvesting met een breed voorzieningenpakket en aanvullende diensten op het gebied van advies en financiering. Bedoeling is het aantal, de kwaliteit en de slaagkans van startende en kleinschalige ondernemingen in de regio te verhogen. Jonge bedrijven kunnen zich er een aantal jaar vestigen om vervolgens, als sterker en groter bedrijf, uit te vliegen naar een andere bedrijfslocatie in de regio. Op deze manier functioneren de bedrijvencentra als permanente kweekvijver van jonge bedrijven met groeipotentie en dragen bij aan het behoud en de groei van de werkgelegenheid en de innovatiekracht in de industrie en zakelijke dienstverlening.

Conceptontwikkeling

Naast de bedrijfsvoering van de eigen centra, ontwikkelt Brainport Development vernieuwende concepten voor centra voor startende ondernemers en kleinschalige bedrijvigheid (incubators), veelal op basis van publiek-private samenwerking. Zij voert marktonderzoek en haalbaarheidsstudies uit en adviseert gemeenten en private partijen bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

De bedrijvencentra van Brainport Development

Twinning Center in Eindhoven
Catalyst Technology & Business Incubator in Eindhoven
βèta Technology & Business Accelerator in Eindhoven
Mμ Technology & Business Accelerator in Eindhoven

 

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten