Samen werken aan een sterk Brainport

Programma’s

Projecten en programma´s zijn nog steeds hoofdzakelijk onze manier waarop we tot resultaat komen binnen onze focusdomeinen People, Business en International. Op de domeinen Basics en Technology laten we die manier van werken wat meer los en zijn het veelal netwerken en processen waarin Brainport Development de belangen van de regio behartigt. De ambities en prioriteiten in de programma´s zijn deels gebaseerd op een aantal trends en ontwikkelingen, onder andere gesignaleerd in de Brainport Monitor, die binnen de betreffende domeinen zichtbaar zijn.

We werken met de volgende programma’s:

  • Clusterontwikkeling
  • Starten & Groeien
  • Arbeidsmarkt
  • Onderwijs
  • Brainport Health Innovation
  • Brainport International Programme
  • Projectportfolio

Bekijk de projectpagina’s voor de verschillende projecten binnen deze programma’s.Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten