Samen werken aan een sterk Brainport Regio Eindhoven

Over Brainport Development

Ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl

Brainport Development is een ontwikkelingsmaatschappij die samen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werkt aan het versterken van Brainport Regio Eindhoven. Toptechnologieregio Brainport, slimste regio ter wereld 2011, is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie met de speerpuntsectoren High Tech Systems & Materials, Food & Technology, Automotive, Lifetec & Health en Design. Brainport Development stimuleert en ontwikkelt regionale en (inter)nationale projecten en programma’s, promoot Brainport Regio Eindhoven in binnen- en buitenland en faciliteert het regionale bedrijfsleven met onder andere bedrijfsadvies en -financiering, startersvoorzieningen, bedrijfshuisvesting en bedrijvencentra.

Missie

Brainport Development is een ontwikkelbedrijf dat door te bouwen aan de internationale concurrentiekracht van Brainport werkt aan welvaart en welzijn in de regio en daarmee bijdraagt aan een duurzamer, zorgzamer, schoner en veiliger Nederland.

Sectoren

Om deze missie te volbrengen heeft Brainport Development haar taken verdeeld over de volgende sectoren:

Strategie
Projecten en programma’s
Communicatie
Bedrijvencentra
Dienstverlening MKB
Bedrijvencentra

Dienstverlening MKB

Projecten