Samen werken aan een sterk Brainport

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Brainport Development onderschrijft niet per definitie de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

E-mail disclaimer

Onze e-mailberichten (inclusief bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Het bericht mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder toestemming van de afzender. Brainport Development staat door de elektronische verzending van het bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige en virusvrije ontvangst daarvan.

Meer weten

Dienstverlening MKB

Projecten